اولین مرکز آموزش از راه دور الکترونیک و غیر حضوری امید

آموزش الکترونیکی استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محور قرار دادن فراگیران به جهت تحقق یادگیری آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی شود.

ثبت نام دانش آموز

جهت استفاده از خدمات دبیرستان از راه دور امید هم اکنون ثبت نام کنید

ثبت نام دانش آموز

ورود به پنل دانش آموز

جهت دانلود مطالب آموزشی و مشاهده دروس به پنل خود وارد شوید

ورود دانش آموز

ورود دبیر

همکار محترم جهت ارائه مطالب اموزشی به پنل خود مراجعه فرمائید

ورود معلم

اولین مرکزآموزش الکترونیک و غیر حضوری استان آذربایجان غربی

مرکز آموز از راه دور الکترونیک و غیر حضوری امید

OmidLMS.com © 2020   همه حقوق محفوظ است.